Reklam

Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma alanı ilan edildi. Karar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlandı.

Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma alanı ilan edildi. Karar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlandı.

Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma altına alındı
06 Ekim 2022 - 09:42

İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

"HALKAPINAR KAYNAĞI VE KUYULARI KORUMA ALANI İLANI

1.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağı ve kuyuları, İzmir kentinin içme, kullanma ve endüstri suyu temininde kullanılmaktadır. İlerleyen dönemde de Halkapınar kaynağı ve
kuyularından İzmir kenti su ihtiyacını karşılayacaktır.

2.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağında açılan toplam 21 adet su sondaj kuyusu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 40,37 hm³ yeraltısuyu çekimi tahsis edilmiştir.

3.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağı ve kuyularının bulunduğu, ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı”, “Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda oluşturulmuş ve İzmir kentinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4.Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.

5.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar Kaynağı ve Kuyuları Koruma Alanı İlanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmî Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer."

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar: