Reklam

İl Emniyet’in planlarında son düzlük

Bir dönem İzmir kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ve ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in eski sümerbank arazisine yapılacağını duyurduğu İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binası için son düzlüğe girildi. Geçtiğimiz aylarda skı sürecine çıkarılan ve ardından itirazların değerlendirildiği planların son hali İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Planlar, görüşülmek üzere gerçekleştirilecek meclis oturumunda gündeme getirilecek.

İl Emniyet’in planlarında son düzlük

Bir dönem İzmir kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ve ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in eski sümerbank arazisine yapılacağını duyurduğu İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binası için son düzlüğe girildi. Geçtiğimiz aylarda skı sürecine çıkarılan ve ardından itirazların değerlendirildiği planların son hali İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Planlar, görüşülmek üzere gerçekleştirilecek meclis oturumunda gündeme getirilecek.

İl Emniyet’in planlarında son düzlük
05 Ağustos 2022 - 16:53

Ocak ayında İzmir kamuoyunda, Ege Üniversitesi’ne ait olan Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’nin 30 Ekim depreminde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edileceği iddiaları gündeme gelmiş ve iddiaların ardından kamuoyunda tahsise karşı tepkiler başlamıştı. İddiaların ardından TMMOB, tahsisin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise; AKM’nin yıkılarak yerine yeni ve daha donanımlı bir İl Emniyet Müdürlüğü Binası’nın yapılma ihtimalinin olduğunu söylerken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tartışmalara son noktayı koymuş ve yeni binanın AKM'nin yerine değil, Konak İlçesi Umurbey Mahallesindeki eski Sümerbank arazisine yapılacağını duyurmuştu.

Vali Köşger’in açıklamasının ardından toplamda 45 bin metrekarelik alanın içinde yapılacak olan yeni il emniyet müdürlüğü binasının planları için harekete geçilmiş ve alan için kısa sürede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak Nisan ayında askıya çıkarılmıştı.

PLANLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

yandan askı süresine yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından il emniyetin yeni binası için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın son hali görüşülmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geldi.

İlgili önergede şu ifadelere yer verildi; “İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının talebi doğrultusunda, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08/04/2004 tarihli ve 11192 sayılı Kararı ile üzerinde bulunan 4 yapı, 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen; Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, tescilli 7818 ada, 1 parselin güneyinde 45.000 m²'lik alanın TAKS:0.60, KAKS:2.50 Yençok:60.00 m Yapılaşma Koşullu Resmi Kurum Alanı (İl Emniyet Müdürlüğü) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi.”

Planların Büyükşehir Meclisinde kabul edilmesinin ardından uygulama aşamasına geçilmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacak.


Kaynak: TENZİLE AŞÇI/EGEPOSTASI