Reklam

İzmir'de sağlık çalışanları hakları için 'Beyaz Nöbet'e başladı

İzmir Tabip Odası, sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili tasarının Meclis'e gelmesi için 'Beyaz Nöbet' adını verdikleri bir eylem başlattı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, taleplerinin karşılık bulmaması halinde 8 Şubat'ta greve gideceklerini duyurdu.

İzmir'de sağlık çalışanları hakları için 'Beyaz Nöbet'e başladı

İzmir Tabip Odası, sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili tasarının Meclis'e gelmesi için 'Beyaz Nöbet' adını verdikleri bir eylem başlattı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, taleplerinin karşılık bulmaması halinde 8 Şubat'ta greve gideceklerini duyurdu.

İzmir'de sağlık çalışanları hakları için 'Beyaz Nöbet'e başladı
27 Ocak 2022 - 09:10

İzmir Tabip Odası, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için gerçekleştirdiği eylemlerine yenisini ekledi. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde toplanan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ve oda üyeleri, 4 Şubat'a kadar sürecek olan 'Beyaz Nöbet' adlı bir eylem başlattı.

"SÖZLER TUTULMUYOR"

Basın açıklamasını okuyan Çamlı, taleplerinin “Taleplerimizi karşılamasa, eşitsiz ve yetersiz de olsa hekimlerin ücretlerinde iyileştirme getiren bir teklif bütün siyasi partilerin desteğiyle aralık ayı başında Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı da kameraların önünde hekim ücretlerinin arttırılacağını açıkladılar. Düzenleme önce Komisyona sevk edildi, sonra da tamamen geri çekildi. 15 Aralık’ta bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV ile tepkimizi gösterdik. O gün bütün sağlık kurumlarının bahçelerini beyaza boyadık, hekimlerin gücünü, birlik olduklarında seslerinin ne kadar güçlü çıktığını duymak istemeyenlere haykırdık; bizi görmek istemeyenlere emeğimizin gücünü gösterdik. “Ocak ayının ikinci haftasında yeni bir düzenleme getireceğiz.” sözü verildi yine tutulmadı, tutulmuyor" dedi.

'GREV' AÇIKLAMASI

Yasal düzenlemelerin yapılmaması durumunda 8 Şubat'ta 'Beyaz Grev' adlı bir grev başlatacaklarını duyuran Çamlı sağlık çalışanları adına bulundukları talepleri şöyle sıraladı:

1- Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katından az olmamalıdır. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

2- Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

3- Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmelidir. Tüm aile sağlığı merkez binaları kamu tarafından inşa edilmeli aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır.3 yıldan uzun süre görev yapan aile hekimi ya da aile sağlık çalışanı tüm kamu dışı ebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmalıdır. 

4- OSGB'lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücreti üzerinden ödenmelidir.

5- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır. 

6- Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere, herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vs.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmalıdır.

7- COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır.

8- Sağlıkta Şiddet Yasası acilen TTB'nin önerdiği şekilde düzenlenmeli; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olarak uygulamaya olanak veren sınırların üzerine çıkarılmalıdır. 

9- Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

10- Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlerle şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.