İhracat Öncesi İhracatçıya Gözetim Eziyeti


Bir önceki yazımda Irak ihracatçısı ve Lojistikçinin neler ile uğraştığını, ne büyük zorluklar ile üretmeye ve taşımaya çalıştığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmıştım.
Bu kadar zorlukla mücadele yetmezmiş gibi şimdi de ihracat öncesi gözetim sertifikası alma zorunluğu ile adeta Irak Hükümeti Irak’a gelmeyenin yolunu çizmiş gibi…
Sanki Irak’ta her şey tam ve yerli yerindeymiş gibi Irak hükümetinin Türk ihracatçısına uyguladığı bu uygulamaya derhal son vermesi ya da makul bir çözüme kavuşturması gerekir.
Bu konuda ilgili bakanlıklarımızdan gerekli girişimlerde bulunmaları, ihracatçılarımıza ve lojistik firmalarımıza destek olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum.
Peki, ihracat öncesi gözetim sertifikası nedir?
Irak hükümeti ülkesine gelen ürünlerin standartlara uygunluğunu ve kalite bakımından kullanılabilirliğini yetkilendirdiği firma tarafından ihracatçının ambalajlama öncesi ve ambalajlama sonrası fiziki ve teknik kontrollerinden sonra ihracat izni verilmesi konusudur.
Buraya kadar bir sorun yok, en doğal hak olarak görülebilir; ancak Türkiye sıradan bir sanayi / üretim ülkesi değil ki?
Kaldı ki birçok standardı kendi iç mekanizmaları ile yapan bir ülkeyiz…
Gerçekte bu standartları ya da kaliteyi test edecek bir sitem var mı Irak’ta diye bir soruyu sormadan geçemiyorum.
Birde hem ambalaj öncesi hem ambalaj sonrası kontrol ne demek?
İhracatçı üretip satacak mı yoksa her adımda gelip kontrol edilmeyi mi bekleyecek?
Sorun gözetim ya da kontrol edilmesi meselesi değil, bunu her sevkiyatta istenilmesi 1 palet dahi ihraç edilse tüm bu prosedürleri sil baştan yeni başvuru gibi yapıp fiziki ve teknik kontrol edilmesidir.
Bu konuda yapılması gereken eğer bir standart getirilecekse İhracatçı ya da imalatçının her ihracatta değil Irak’a yönelik yapılacak tüm ihracatlar da yetki belgesi verilmesi, bunun 6 aylık ya da yıllık periyotlarda tesis kontrolü ve teknik evrakların kontrolü / yeterliliği gibi bir mekanizma ile çözüme kavuşturulabilir.
Şuan ki koşullarda tam bir kargaşa durumu var ve ihracatçı ile lojistikçiler ciddi anlamda müşkül durumdalar.
İlgili bakanlıklarımızın bu konuda destek olmaları en büyük arzumuz olup buradan ülke ekonomimizin bel kemiği olan ihracatçı ve lojistikçisini bu kargaşadan kurtarmaları beklentisi içerisindeyiz..
Bu vesileyle bereketli ve sağlıklı günler dileğiyle…
Saygılarımla;

Mustafa İMRAK

İMS LOGİSTİCS – Genel Müdürü