İZMİR'İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇAR


“İzmir’in işgali, bütün milletin kalbinde derin bir yara oluşturmuştur. Herkes İzmir için feryat ediyordu. İzmir; halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.”
Mustafa Kemal Atatürk
 
 
İzmir’in işgaline duyduğu üzüntüyü bu sözlerle anlatan Atatürk, Kurtuluş’un simgesi olan ilk kurşun İzmir’de atıldığında Samsun’a gitmek üzere yola çıkmıştı.
İzmir’in Yunan güçleri tarafından işgali Anadolu’da önemli tepkilere neden olmuş, daha önceki zayıf tepkilerin güçlenmesine ve örgütlenmelerin artmasına neden olmuştu.
Hatta protestoların İstanbul’da güçlenmesi üzerine Damat Ferit Hükümeti düşürülmüştü.
Bundan sonra örgütlenmeler ve protestolar Anadolu’nun her köşesine  yayılmıştı.   
İzmir’in işgali  tarihimizin acı  sayfalarından birini oluşturmakla birlikte Kurtuluş Savaşı’mızın halk arasında canlanmasına neden olmuş, milletin heyecanını doruk noktasına çıkarmıştı. İşgalci güçlerin ve Yunanlıların yaptıklarını halka anlatmakla erişilemeyecek bir etkiye neden olmuştu. 
Bir taraftan Anadolu’nun batı kıyılarına çöken bir karanlık diğer taraftan Samsun’dan  doğan bir ışık.  İzmir’in işgali; işgalci devletler için sonuçlarını hesaplayamadıkları bir hata, Yunanistan için sonu hayal kırıklığı ile biten Anadolu macerasının başlangıcı olmuştu.  
Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı milli mücadele Birinci İnönü, İkinci İnönü, Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile devam etmiş ve 9 Eylül sabahı İzmir, Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
9 Eylül’de İzmir’in dağlarında açmaya başlayan çiçekler 98 yıldır aynı güzellikte açmaya devam etmektedir. Savaşın bütün acılarını yaşayan İzmirliler ve bütün Türk ulusu Ata’sına ve savaşta canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borçludur.
Bu bilinçle  o günlerden bugünlere gelişte aramızdaki hain ve bölücüler tarihimizin o güzide anılarını kirletmeye çalışsa da bunda asla başarılı olamayacaklar ve Türk Ulusu’nun kalbinden Ata’sını silemeyeceklerdir. 
 Ve yazımı, dillerden düşmeyen o güzel marşla bitirirken güzel kentin güzel insanlarına sesleniyorum:
 
“Ayağa kalk İzmir bayramın başlıyor.”
 İzmir'in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orada sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa