POŞET VERGİSİNDE SORUNLAR KAYNAKDA BEYAN VE VERGİLENDİRME İLE...
Pelin Uğur

Pelin Uğur

POŞET VERGİSİNDE SORUNLAR KAYNAKDA BEYAN VE VERGİLENDİRME İLE ÇÖZÜLMELİ

26 Mart 2019 - 11:20

10-12-2018 tarihli 30621 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren ‘’Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair kanun’’ ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin 1 ocak 2019 ‘dan itibaren poşet kullanımının ücrete tabi olacağıyla ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır. Ancak poşetlerden ücret alınması fikrine henüz alışamamışken ve uygulamaya dahi geçilmemişken yeni bir sürpriz ile karşı karşıya kaldık. Birçoğumuz ilk başta poşet beyannamesi ve vergisini şaka olarak algılasa da maalesef Çevre Kanunu’nun üçüncü maddesinde yapılan değişiklik ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır.
Bu maddeden de anlaşılacağı üzere poşetten ücret ve vergi alınmasında ki asıl amaç, kullanımı azaltmak yoluyla çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi iken; beyan sisteminde çıkan sorunlar nasıl giderilecek izleyen günlerde göreceğiz. Sistem gereği iki tür beyan getirmektedir. Bunlardan birincisi üreticiler ve ithalatçılar tarafından yapılacak beyan, ikincisi satış noktaları tarafından yapılacak beyandır.
Amaç; plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilerek kullanımını azaltmak ise ücretli satış sisteminin devamı, ancak vergilendirmenin kaynakta yapılması sorun ve sıkıntıların aşılmasını sağlayacaktır. Plastik poşetler üretilirken veya ithal edilirken zaten beyan ediliyor. Kaynakta vergilendirildiği taktirde satış noktaları tarafından yeniden beyana gerek kalmayacaktır. Yüz binlerce satış noktası adına, işletmelerin esnafın, muhasebe meslek mensuplarının üzerine zor günlerden geçerken kepenkler bir bir kapanırken fazladan bir yük daha bindirmenin ne gereği var.
İlgili kanun maddesinde, “çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” denilmektedir. Beyan ve uygulamadaki eksiklik ve yanlışın giderilmesi hususunda takip ettiğim, yazımda bilgilerinden faydalandığım TÜRMOB Genel sekreteri Yahya Arıkan Kaynakta beyan ve vergilendirme ile sorunun çözümü için gerekli başvuruyu yapmışlar. Umarım, yerinde, olumlu bir karar alınır da, esnafın ve Mali Müşavir meslek mensuplarının işleri yükü hafifler…

YORUMLAR

  • 0 Yorum