Sosyal Kalkınma İçin Sosyal Girişimciler
Süleyman Gök

Süleyman Gök

Süleyman GÖK ile Genç Gündem

Sosyal Kalkınma İçin Sosyal Girişimciler

28 Ocak 2019 - 17:13

Avrupa da ve Türkiye‘de artan genç işsizliğin ve istihdam olanaklarının yaratılmaması sonucu gençlerin risk altında olma halleri yükselerek bu durum gençlerin marjinalize ve kriminalize olmasına neden olmaktadır. Gençlerin karar alma süreçlerinden uzaklaşması, istihdam edilebilirliğinin azalması onların dezavantajlı konumlarını güçlendirmekte ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını azaltmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yürütülen gençlik çalışmaları, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gençlerin gelişimine katkı sağlayarak yeni sektörel alanlar ve istihdam fırsatları yaratmayı amaçlamaktadır. Özellikle genç işsizliği ülkemizde ve Avrupa’da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren ise, gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa çapında gençlik alanında yürütülen çalışmaların önceliğini, sürdürülebilir kalkınma ve gençlik istihdamı almıştır.

Yeni ve farklı sektörlerde gençlik çalışmaları ile gençlerin girişimci olarak yeni ve farklı iş kolları geliştirmeleri ve istihdama katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Gerek ulusal gerek Avrupa istihdam politikasının en önemli ekseni ise genç istihdamı olarak belirlenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde planlanan ve yürütülen tüm programların ulaşmak istediği hedef; genç işsizliğinin azaltılması ve istihdam oranlarının yükseltilerek, ekonomiye katkı sağlanması olmuştur. Bu politikalar içinde en çok desteklenen başlık genç girişimciliği olarak kabul edilmektedir.

Girişimcilik teşviki ile hem ekonomik hareketlilik hem de gençlerin dinamik ve yaratıcı gücünü kullanması planlanmaktadır. Bu sebeple gençlerin girişimcilik çalışmalarının geliştirilmesi ve sosyal kalkınma odaklı sorunlara sosyal girişimcilik yolu ile cevap aranması gerekmektedir. Bu sürece gençlik katılımının önemi büyük görülmektedir. Avrupa 2020 Stratejisi ve Avrupa Komisyonun gençlik alanında yürüttüğü tüm çalışmalarda, iki temel konu üzerinde durulduğu gözlemlenmektedir: İstihdam ve Sürdürülebilirlik. Yürütülen ve yürütülecek tüm gençlik çalışmalarının bu eksende yeterlilik odaklı kişisel gelişimi desteklemesi ve gençlerin yeni ve yaratıcı gücünü kullanıp ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasına fırsat vermesi önemlidir.

Ayrıca, 2012 yılında yapılan Türkiye Ulusal Ajansı analiz sonuçları; gençlik projelerine katılımın hem katılımcıları hem de proje liderlerini, eğitim planlarını ve mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri ve yeni alanlarda girişimde bulunmaları yönünde teşvik ettiğini ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, katılımcıların ve liderlerin büyük bir çoğunluğu projelere katılımları sayesinde iş bulma olanaklarının arttığını düşünmektedirler. Yukarıda bahsedilen yeterliliklerin gelişmesine ek olarak, bu görüş Gençlik Programından faydalananların gençlik ve sivil toplum alanlarına ek olarak istihdam ve mesleki gelişim konusunda da olumlu kazanımlar edindiklerine işaret etmektedir.

Özetle, Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir büyüme ve sosyal kalkınma odaklı sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla sosyal girişimcilik kavramı anahtar bir rol oynamaktadır. Özellikle gençlerin sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilerek, küresel işbirliği ile küresel sorunlara çözüm üretme yaklaşımları çalışmaların odaklandığı temel sorun alanını oluşturmaktadır. Hareket halindeki gençlik yaklaşımı ile sürdürülebilir politikalar geliştirmek amacıyla gençlerin yenilikçi bakış açılarını değerlendirmeli, onların girişimcilik ekosisteminin bir parçası olarak temel kavramlar düzeyinde güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Yoksulluğa, dışlanmaya karşı farklı gruplar özelinde sosyal girişimci odaklı çalışmaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu bakımdan çalışmaların gerek Avrupa düzeyinde gerekse de ülkeler düzeyinde temel sosyal ve sürdürülebilir kalkınma gündemine önemli kazanımlarının olacağı düşünülmektedir.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Kemal Yanıltmaz
    5 ay önce
    Ne demek istediğinizi anlayamadım. Yani ne yapılmalıdır? Bir sürü ezber kelime yazmışsınız ama çözüm önerisi nedir?