Özür Dilerim
Reklam
Savaş Yılmaz

Savaş Yılmaz

Özür Dilerim

21 Temmuz 2023 - 12:26

İnsanlar bazen bilerek, bazen de bilmeyerek birbirinin kalbini kırar. Kimi tartışmalar sert olur ve bir ömür boyu devam eder, kimi tartışmalarda da bir tarafın veya her iki tarafın pişman olmasıyla son bulur, barış bayrağı kaldırılır sonuç olarak. Dileğimiz o ki herkes ikinci yolu seçsin ve kimse küs kalmasın.

       Yıllar yılı konuşmayan insanların çoğu gurur ve inat engeline takılır çünkü her iki tarafta karşıdaki insandan adım atmasını ister ve orta yolu bulmaya çalışmazlar çünkü gurur öne çıkar. Halbuki üç günlük dünyada insanları kırıp, dökmek ve uzun zaman boyu sohbet etmemek ne kadar doğru bir yoldur, tabii ki yanlış ve olmaması gereken bir durumdur.
       Özür dilemek kavramı önemlidir ve insanların da sözlüğünden çıkarmaması gereken bir davranış olmalıdır. Hatasını kabul edenler her zaman değerli insanlardır, kendi iç dünyasında hayat muhasebesini yapan ve sorgulayan, doğru karar verme yetisi gelişenler ise küçük olaylara fazla takılmazlar ve bazen haklı olsalar bile özür dileyen onlar olurlar. İleri görüşlü bireylerin en büyük özelliği kindar olmamaları çünkü kin, insanın kalbindeki bütün duyguları köreltir. Bir diğer konu ise insanın merhameti yüreğinde taşıması ve bunu da yaşamına yansıtması elzemdir insanlık için çünkü merhamet, insanları birbirine sevdirir ve aynı zamanda da kişiler arasındaki olaylarına büyümesini engeller.
      Sonu olan bir dünyada ve ölümlü bir canlı olan insanlar gereksiz tartışmalardan kaçınmalı, en azından kalpleri yaralayacak sözlerden ve davranışlardan kaçınmak gereklidir. Kalp kırgınlığında ise kullanılan en güzel cümle “özür dilerim", evet bu kelimenin anlamı çok güzeldir çünkü anlatılmak istenen şudur aslında, “ben bir hata ettim ve senin kalbini kırdım, bunun için pişmanım” anlamına gelir. Çok güzel bir kelime topluluğudur ve özel bir cümledir, yaptığı davranışın yanlışlığını gören insan ise erdemlidir ve aklını kullanan özel bir canlıdır çünkü aklı olup ve aklını kullanamayan sayısız insan var toplumda.
        Gönül kırgınlığı zordur, uzun süre unutamaz bazı insanlar bu kırgınlığı ve sürekli bunu düşünürler, özellikle hayatının merkezinde olan biri bu kırgınlığın sebebiyse daha da zor atlatır. Bunun içindir ki birini veya birilerini üzmemek lazım, üzüntü ve endişe ise insanın bütün hayatını olumsuz etkiler. İşte bu yüzdendir ki özür dilemek karşıdakinin hayatını uzun zaman boyunca olumsuz etkilememek için kullanır. İnsanların yanlışları olabilir, kimi bilerek ve kimi de akılsızlığından olayı büyütebilir ama şunu unutmamak gerekir ki dünyada öğrenilecek ve yapılacak o kadar olumlu durum varken, zamanı birkaç kısır döngü etrafında bitirmek ahmaklıktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum