İZMİR'İN TARAFSIZ SESİ GAZETEMİZMİR VE GAZETEMİZMİR TV
Reklam
Gülnur İpin Harbek

Gülnur İpin Harbek

Uzman Klinik Psikolog 
  • Instagram

İZMİR'İN TARAFSIZ SESİ GAZETEMİZMİR VE GAZETEMİZMİR TV

09 Eylül 2021 - 13:05

Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, yerel basının özgür sesi Gazetem İzmir'in 100. basım sayısı ile buluştu.
Gazatem İzmir ve Gazetem İzmir TV'yi eylemleri ile söylemlerin denkliğinin örneği, haklının ve mağdurun gümbür gümbür sesi İmtiyaz sahibi Salih Erkek ile tanıdım.
Bir eğitimci ve ruh sağlığı alan hizmeti veren bir psikolog olarak din, dil, ırk, cinsiyet,    siyasi görüş farkı gözetmeden baktığım mesleki etik çerçevesinde, taraflı, politik görüş, ideoloji ile ötekileştiren bir basın anlayışını barındıran çatının altında yazılarımı kaleme alamaz,  yazacağım her satır o çatıya yöneltilen yargıya eleştiri olarak okunurdu.
Ocak 2020 tarihinden bu yana insana dair ne varsa dile getirdiğimiz, sunuculuğu ve formatı bana ait olan Ruh&Beden&Zihin adlı programımızda eğitimde, ruh sağlığı alanında hizmet veren, alternatif tedavi yöntemleri felsefesi ile sağlıklı yaşamı  ve hastalıkların tedavisini ele alan farklı uzmanlaşmış isimlerle bir araya geliyorum.
Konuklarım atalarının hangi etnik kökene, hangi mezhebe, dini ve siyasi görüşe sahip oldukları dikkate alınarak program konuğu olmadılar. Programlarda herhangi bir ideoloji ön plana çıkartılmadı. Alanında yetkin olan konuklarımın tek meselesi, insanın, insanlığın, memleketimizin, evlatlarımızın geleceği ve geleceğine mihenk taşı koyarken ebeveynlerine, öğretmenlerine ve tüm rol modellerine doğru rehberlik yapmak, bilgi kirliliğini önlemek, bakış açılarını ruh, beden, zihinin birlikte hareket etmesi, ruhsal, bedensel ve zihinsel iyilik halinin bir arada sağlanmasının değerine inanarak doğru adımlar atmalarını sağlamaktı, ve öyle olmaya da devam edecek.
Her program konuğuyla program öncesi planlama yaparken, doğru bildikleri ve inandıkları yöntem ve bakış açılarını doğru bir ifade ve üslupla aktarmanın önemi dışında, kanalın herhangi bir siyasi kimliğinin olup olmadığını öğrenme gayretleri memnuniyet vericiydi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal ve hukuk devleti ilkesinin merkezinde yer alan, öğretmenin, hekimin ve hakimin tarafsızlığının ayrıştırmadan insani değerlerle 'insan' a hizmet verme bilincinde olan insanlardı. Eğitimde, sağlıkta ve hukukta birlik, halkın her mecradan doğru haber alma, bilgilenmede basında özgürlük diyen insanlardı.
İzmir Basın Yayın Derneği (İBYAD) ailesinin bir mensubu olarak, hiç bir haberi, basılı ve dijital yayını politikleştirmeden, bir siyasi görüşü parlatma kaygısıyla halkın haber ve bilgi alma özgürlüğünü katletmeyen yerel
yazılı ve  görsel basına, dürüst haber yapan ve yüreği kalem olmuş basın emekçileri ile aynı çatı altında olmanın kıvancını duyuyorum.
Haber merkezimizin lobisinde Atamızın fotografının altında yer alan, sözü 'Basın milletimizin müşterek sesidir.' cümlesi içimizde şöyle yankılanmaya devam ediyor: "Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” (1922)
Ulu Önderin sözünü ettiği ve rolünün  ehemmiyetini vurguladığı özgür basının(1923_1938), "Cihanın bir milletine
nasip olmayan, cihanın hiçbir milletinin yaratamayacağı bu zafer bayramı…”, ”Vatandaş! 9
Eylül senin en mesut günündür. Sana bugünü gösterenleri unutma!”, “9 Eylül 1938’de
kahraman Türk süvarileri mızraklarının ucunda yalınız İzmir’in değil, tekmil Türkiye’nin
zafer ve halas beratlarını getirmişlerdi.”, “Dokuz Eylül İzmir’in düşman işgalinden
kurtulduğu gündür diyorlar, hayır dokuz eylülde kurtulan İzmir değildi, bütün Türkiye idi.”

“9 Eylül’de yalnız İzmir kurtulmadı, bütün bir husumet dünyasının ölü zannettiği Türk milleti
9 Eylül günü var olduğunu ispat etti” şeklinde yazılara rast gelirken; “Büyük Bayram”, “9
Eylül Bütün Yurdu Kurtaran, Dünya Tarihini Değiştiren BirHadisedir”,“Büyük Zaferin Büyük Manası”, “İzmir Demek Türkçemizde Yurt Sevgisi Demektir”, “Selam Sana 9 Eylül”,
“Türk’ün Büyük Günü”, “On altı sene evvel bugün Akdeniz’in incisi İzmir kurtulmuştu” (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bartın Üniversitesi, M, Mutlu) neferleri,  Hizmet, Işık, Anadolu, Halkın Sesi, Türk İli vb. yerel gazetelerin manşetlerinden yansımalarla yalnızca İzmir'in, İzmirlinin değil Türkün büyük gününü kutlarım.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum